HOME ZARZĄD SPECJALIZACJA CZŁONKOSTWO ZJAZDY i KONFERENCJE SZKOLENIA KONTAKT

S Z K O L E N I A

Rok 2021:

Choroba Ménière’a. Obecne możliwości diagnostyczne i opcje terapeutyczne

20.03.2021

PROGRAM [pdf]

 

Choroby zawodowe narządu głosu – profilaktyka i rehabilitacja

16.10.2021

PROGRAM [pdf]

 Rok 2020:

Badania instrumentalne narządu równowagi – wideonystagmografia, posturografia

09.06.2020

PROGRAM [pdf]

 

Profilaktyka zaburzeń głosu

23.10.2020

PROGRAM [pdf]

 Rok 2019:

Ocena narządu słuchu i równowagi dla potrzeb medycyny pracy

12.04.2019

PROGRAM [pdf]

 

Instrumentalne metody oceny głosu: wideostroboskopia, kimografia, analiza akustyczna

17.05.2019

PROGRAM [pdf]