HOME ZARZĄD SPECJALIZACJA CZŁONKOSTWO ZJAZDY i KONFERENCJE SZKOLENIA KONTAKT

Z A R Z Ą D

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Mariola Śliwińska-Kowalska
Przewodnicząca Zarządu Towarzystwa:
prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

Agata Szkiełkowska
Wiceprzewodnicząca Zarządu Towarzystwa:
prof. nadzw. dr hab. med. Agata Szkiełkowska

Anna Sinkiewicz
Sekretarz Towarzystwa:
dr hab. n. med. Anna Sinkiewicz

Marcin Durko
Skarbnik Towarzystwa:
dr med. Marcin Durko

Wiesław Konopka
Członek Zarządu Towarzystwa:
prof. dr hab. med. Wiesław Konopka


KOMISJA REWIZYJNA

Waldemar Narożny, Ireneusz Kantor, Krzysztof Morawski


SĄD KOLEŻEŃSKI

Stanisław Chodynicki, Grażyna Lisowska, Magdalena Józefowicz-Korczyńska

SPECJALIZACJA

LISTA DOKUMENTÓW


CZŁONKOSTWO

Składka roczna członkowska w Polskim Towarzystwie Audiologicznym i Foniatrycznym
wynosi 30 PLN (20 PLN w przypadku członków poniżej 35 roku życia).

Wpłaty prosimy dokonywać na Nr konto PTAF:
74 1020 3408 0000 4402 0194 4867
PKO Bank Polski SA Oddział 7 w Łodzi, ul. Zgierska 223.
z dopiskiem:
„Składka członkowska PTAF – rok opłaty (imię i nazwisko członka)”

Potwierdzeniem nabycia członkostwa PTAF jest uiszczenie składki rocznej
i dokument potwierdzający wpłatę (potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie wpłaty).

DO POBRANIA:
Deklaracja Członkowska PDF
Statut PTAF PDF

KONTAKT

Prof. Mariola Śliwińska-Kowalska

e-mail: mariolasliwinska@op.pl